XLI  Rajd " Pieczonego Ziemniaka"  05.10.2019r

 

ORGANIZAT0RZY
Zarząd Oddziału Miejskiego PTTK w Płocku,
Koło Terenowe PTTK w Płocku.
przy współudziale
Stowarzyszenia Wodniaków Gminy Słupno „FLIS"

CELE RAJDU
Upamiętnienie ofiar II wojny światowej w 80 rocznicę jej rozpętania przez Niemcy hitlerowskie i Rosję sowiecką,
Popularyzacja kwalifikowanej turystyki pieszej,
Aktywny wypoczynek po nauce i pracy,
Poznanie szlaków turystycznych okolic Płocka.

KIEROWNICTWO RAJDU:

Komandor Jan Natkowski nr tel. 601-809-329
Skarbnik Maria Borzewska
Sekretarz Joanna Bojanowska

Kierownictwo Tras
Trasa P-l – Roman Jaskulski, Jarosław Janicki.
Trasa P-2 - Marek Lewandowski, Anna Siulborska
Trasa P-3 – Roman Sadowski, Anna Kokoszczyńska

TERMIN I TRASY RAJDU

Rajd odbędzie się 5 października 2019 r. bez względu na pogodę.


Trasa P-l - Borowiczki ( pętla ) - kaplica Św. Huberta – Słupno(szlakiem zielonym ) - droga polna do Liszyna 12 km
Start z przystanku KM (pętla) Borowiczkach o godz. 8.40 Dojazd na start we własnym zakresie.
Trasa P -2 - Podolszyce - Borowiczki – Liszyno 10 km
Start o godzinie 9.00 – Podolszyce Południe (pętla)
Dojazd na start we własnym zakresie
Trasa P- 3 - Borowiczki Cukrownia – Liszyno 8 km
Start koło Cukrowni o godz. 9.20
Dojazd na start we własnym zakresie.

Trasa P-4 - dowolna

WARUNKI UCZESTNICTWA - ZGŁOSZENIA I WPISOWE

W rajdzie mogą uczestniczyć wszyscy, którzy prześlą karty zgłoszenia z numerem trasy i wpłacą wpisowe. Wpisowe w wysokości 5 zł – członkowie PTTK, 7 zł – pozostali uczestnicy, należy wpłacić do kasy Oddziału PTTK lub na konto : 84124031741111000028899941. Opiekunowie grup szkolnych opłat nie wnoszą.
Młodzież szkolna może uczestniczyć tylko pod opieką pedagogiczną. Opiekunowie ponoszą odpowiedzialność za postawę, przygotowanie i bezpieczeństwo swojej grupy. Zgłoszenia i wpisowe należy kierować na adres: Oddział Miejski PTTK w Płocku, ul. Tumska 4 do dnia 30.09.2019r.
UBEZPIECZENIE- członkowie PTTK z opłaconą składką członkowską na 2019 rok są ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków. Pozostali uczestnicy powinni ubezpieczyć się we własnym zakresie.
Osoby uczestniczące w imprezie dokonują wpłat na pokrycie kosztów jej organizacji. Zlot nie ma charakteru komercyjnego, jest imprezą non profit przygotowaną na zasadzie samoorganizacji.

Przebieg Rajdu
Wspólne ognisko z pieczeniem kiełbasek (prowiant własny) odbędzie się na terenie Przystani FLIS o godz.12.00.
Zakończenie rajdu, ogłoszenie wyników, wręczenie pucharów i dyplomów jest planowane ok. godz. 12.40

Powrót do Płocka podstawionymi autobusami KM 1 grupa o godz. 13.30, 2 grupa o godz. 14.30 (organizator nie otrzymał jak zamawiał 4 autokarów, dlatego będą dwie tury odjazdu). Drużyna, która zgłosi się w późniejszym terminie, odjedzie w drugim etapie powrotu do Płocka –około godz. 14.30

Uczestnicy otrzymują:


Opiekę przodownicką na trasach
♦ Pamiątkowy znaczek
♦ Potwierdzenie punktów na OTP
♦ Dyplomy i puchary dla drużyn
Każdy uczestnik otrzymuje upieczonego w folii ziemniaka


Obowiązki uczestników
♦ Przestrzeganie regulaminu oraz podporządkowanie się zarządzeniom kierownictwa rajdu
♦ Przestrzeganie Karty Turysty i Kodeksu Drogowego
♦ Każda drużyna powinna posiadać podręczną apteczkę
Postanowienia końcowe
Świadczenia przysługują tylko osobom uczestniczącym w rajdzie. W przypadku rezygnacji wpisowe nie będzie zwracane.
Interpretacja regulaminu należy wyłącznie do kierownictwa rajdu.

Regulamin sędziowski

Wszystkie drużyny biorące udział w rajdzie mogą ubiegać się o:
Puchary za I, II i III miejsce w klasyfikacji szkół podstawowych,
ponadpodstawowych, przedszkoli oraz kół zakładowych PTTK.

Wprowadza się następujące kryteria oceny:
1. Za każdą osobę zgłoszoną na rajd w terminie 1 pkt
2. Za legitymację PTTK z aktualnie opłaconymi składkami 5 pkt
3. Za posiadane odznaki w reprezentowanej dyscyplinie w zależności
od jej stopnia 1-5 pkt
4. Za przodownika w reprezentowanej dyscyplinie 5 pkt
5. Za nieprzestrzeganie regulaminu minus 5-50 pkt
6. Za każdy km pokonanej trasy 1 pkt

Uwaga! Pozycje 2 i 3 regulaminu winny być potwierdzone odpowiednim wpisem do karty zgłoszenia.

DO ZOBACZENIA NA TRASACH RAJDU
Z TURYSTYCZNYMI POZDROWIENIAMI
ORGANIZATORZY

Zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000) oraz zgodnie z treścią Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (DZ. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.), powyższe dane zbierane są przez Oddział Miejski PTTK Płock wyłącznie na potrzeby organizacji XLI Rajdu Pieczonego Ziemniaka w dniu 5.10.2019r.
Udział w rajdzie oznacza zgodę na powszechną publikację imienia, nazwiska, nazwy szkoły i miejscowości w protokołach odbioru nagród, listach uczestników, komunikatach końcowych, a także w informacjach prasowych i internetowych, oraz wszelkiego rodzaju wystawach, których organizatorem lub współorganizatorem jest Oddział Miejski PTTK Płock.

Składka członkowska ulgowa dla młodzieży szkolnej
od 01.09.2019 do 31.03.2020 wynosi 15 zł+6zł legitymacja członkowska

(dotyczy nowych członków PTTK)
www.pttk-plock.pl
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 

 

 

51  Zlot po Ziemi Mazowieckiej

 ORGAN1ZAT0RZY
Zarząd Oddziału Miejskiego PTTK w Płocku
przy współudziale
Nadleśnictwa Płock

CELE ZLOTU
Upamiętnienie ofiar II wojny światowej w 80 rocznicę jej rozpętania przez Niemcy hitlerowskie i Rosję sowiecką,
Popularyzacja kwalifikowanej turystyki pieszej,
Aktywny wypoczynek po nauce i pracy,
Poznanie szlaków turystycznych okolic Płocka.

KIROWNICTWO ZLOTU:

Komandor Jan Natkowski
Skarbnik Maria Borzewska
Sekretarz Renata Jarzyńska

Kierownictwo Tras
Trasa P-l – Roman Jaskulski, Jarosław Janicki.
Trasa P-2 - Marek Lewandowski, Zbigniew Sokołowski
Trasa P-3 – Józef Wrzeszczyński, Anna Siulborska

TERMIN I TRASY ZLOTU

Zlot odbędzie się 21 września 2019 r. bez względu na pogodę.

P-1 start 8.00
Płock(Odwach)- Sobótka – Leśniczówka Brwilno 12 km

P-2 start 8.40
Pętla Medyczna – Traktowa - Leśniczówka Brwilno 8km
dojazd na miejsce startu autobusami KM we własnym zakresie

P-3 start 8.30
Brwilno Górne (kościół) – Brwilno Górne (mogiła) - Leśniczówka Brwilno 7km Dojazd na trasę we własnym zakresie (linia 105 Dworzec PKP)

Trasa P- 4 Trasa dowolna

WARUNKI UCZESTNICTWA - ZGŁOSZENIA I WPISOWE

W zlocie mogą uczestniczyć wszyscy , którzy prześlą karty zgłoszenia z numerem trasy i wpłacą wpisowe. Wpisowe w wysokości 5 zł – członkowie PTTK, 7 zł – pozostali uczestnicy, należy wpłacić do kasy Oddziału PTTK lub na konto : 84124031741111000028899941.Opiekunowie grup szkolnych opłat nie wnoszą.
Młodzież szkolna może uczestniczyć tylko pod opieką pedagogiczną. Opiekunowie ponoszą odpowiedzialność za postawę, przygotowanie i bezpieczeństwo swojej grupy. Zgłoszenia i wpisowe należy kierować na adres: Oddział Miejski PTTK w Płocku, ul. Tumska 4 do dnia 16.09.2019r.

UBEZPIECZENIE- członkowie PTTK z opłaconą składką członkowską na 2019 rok są ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków. Pozostali uczestnicy powinni ubezpieczyć się we własnym zakresie.
Osoby uczestniczące w imprezie dokonują wpłat na pokrycie kosztów jej organizacji. Zlot nie ma charakteru komercyjnego , jest imprezą non profit przygotowaną na zasadzie samoorganizacji.

Przebieg Zlotu
Wspólne ognisko z pieczeniem kiełbasek (prowiant własny) odbędzie się na terenie Leśniczówki Brwilno godz.12:00.
Zakończenie zlotu, ogłoszenie wyników, wręczenie pucharów i dyplomów jest planowane o godz. 13:00
Powrót do Płocka podstawionymi autobusami KM o godz. 13:30 .

Uczestnicy otrzymują
♦ Opiekę przodownicką na trasach
♦ Pamiątkowy znaczek
♦ Potwierdzenie punktów na OTP
♦ Dyplomy i puchary dla drużyn
♦ Ciepły posiłek (grochówka)

Obowiązki uczestników
♦ Przestrzeganie regulaminu oraz podporządkowanie się zarządzeniom kierownictwa zlotu
♦ przestrzeganie Karty Turysty i Kodeksu Drogowego
♦ każda drużyna powinna posiadać podręczną apteczkę

Postanowienia końcowe
Świadczenia przysługują tylko osobom uczestniczącym w zlocie. W przypadku rezygnacji wpisowe nie będzie zwracane.
Interpretacja regulaminu należy wyłącznie do kierownictwa zlotu.

Regulamin sędziowski

Wszystkie drużyny biorące udział w zlocie mogą ubiegać się o:
Puchary za I,II,III miejsce w klasyfikacji szkół podstawowych ,
gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych oraz kół zakładowych PTTK.

Wprowadza się następujące kryteria oceny :
1. za każda osobę zgłoszona na zlot 1pkt.
2. za legitymacje PTTK z aktualnie opłaconą składką 5pkt.
3. za posiadanie odznaki turystycznej w reprezentowanej
dyscyplinie bez względu na jej stopień 1 pkt.
Uwaga! Pozycje 2 i 3 regulaminu winny być potwierdzone odpowiednim wpisem do karty zgłoszenia.

DO ZOBACZENIA NA TRASACH ZLOTU
Z TURYSTYCZNYMI POZDROWIENIAMI
ORGANIZATORZY

Zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000) oraz zgodnie z treścią Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (DZ. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.), powyższe dane zbierane są przez Oddział Miejski PTTK Płock wyłącznie na potrzeby organizacji LI Zlotu po Ziemi Mazowieckiej w dniu 21.09.2019r. Udział w rajdzie oznacza zgodę na powszechną publikację imienia, nazwiska, nazwy szkoły i miejscowości w protokołach , listach uczestników, komunikatach końcowych, a także w informacjach prasowych i internetowych, oraz wszelkiego rodzaju wystawach, których organizatorem lub współorganizatorem jest Oddział Miejski PTTK Płock

. www.pttk-plock Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.