XXXVII Rajd Zima "Szlakami Powstania Styczniowego"  25.01.2020r

w 100 Rocznicę Obrony Płocka

ORGANIZATOR

Oddział Miejski PTTK w Płocku
przy współpracy z SKKT – PTTK „Mechkon" ZST Płock
CEL RAJDU
Uczczenie 7 0 Rocznicy Powstania PTTK
Uczczenie 157 Rocznicy Powstania Styczniowego
Aktywny wypoczynek po nauce i pracy
Poznanie szlaków turystycznych okolic Płocka

TERMIN RAJDU
Rajd odbędzie się dnia 25 stycznia 2020 roku bez względu na pogodę na niżej wymienionych trasach.

KOMANDOR RAJDU – Zbigniew Sokołowski

TRASY I ICH KIEROWNICY

1.Trasa P – 1 :  Kol. Roman Jaskulski
                         Kol. Marek Lewandowski
Start godz. 10.00 – ul. Kazimierza Wielkiego ( Dom Technika)-
- Kąpielisko Miejskie Sobótka – Rybaki- Mostowa – ZST - 5km

2. Trasa P – 2 : Kol. Józef Wrzeszczyński
                         Kol. Zbigniew Sokołowski
Start-10.00 – Odwach ( ul.Tumska4) –Pomnik Generała Zygmunta Padlewskiego- ul. Powstańców- ul. Słoneczna – ZST - 5km

3. Trasa P -3 : Kol. Roman Sadowski
                        Kol. Anna Siulborska
Start godz. 9.30 – Borowiczki koło Cukrowni – ul. Gmury – Cmentarz Garnizonowy – ZST - 10km

4. Trasa P-4 – trasa dowolna

ZGŁOSZENIA I WPISOWE
Zgłoszenia na rajd należy kierować na adres : Zarząd Oddziału Miejskiego PTTK
w Płocku, ul. Tumska 4 do dnia 20.01.2020r
Wpisowe w wysokości 5,00 zł – członkowie PTTK, 7,00 zł – pozostali uczestnicy, należy wpłacać do kasy Oddziału PTTK                                              lub na konto 84 1240 3174 1111 0000 2889 9941
Opiekunowie grup szkolnych opłat nie wnoszą.
Osoby uczestniczące w imprezie dokonują wpłat na pokrycie kosztów jej organizacji. Rajd nie ma charakteru komercyjnego , jest imprezą non profit przygotowaną na zasadzie samoorganizacji.
W razie nie uczestniczenia w Rajdzie wpisowe nie będzie zwracane.

UBEZPIECZENIE- członkowie PTTK z opłaconą składką członkowską za 2020 rok są ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków. Pozostali uczestnicy powinni ubezpieczyć się we własnym zakresie.
ŚWIADCZENIA I OBOWIĄZKI
W ramach wpisowego uczestnicy otrzymują:
- znaczek rajdowy
- punkty na OTP
- puchary i dyplomy dla drużyn
- opiekę przodownicką i przewodnicką na trasie
Obowiązuje przestrzeganie Karty Turysty i Kodeksu Drogowego.
Każda drużyna zobowiązana jest posiadać podręczną apteczkę.

PRZEBIEG RAJDU I ZAKOŃCZENIE
Drużyny na punkty startowe dojeżdżają we własnym zakresie.
Po zameldowaniu się na starcie, wyruszają na trasę pod opieką przodowników i przewodników PTTK.
Organizatorzy oczekują na uczestników rajdu na terenie Zespołu Szkół
Technicznych Al. Kilińskiego 4 Płock.
Każdy uczestnik na mecie rajdu otrzyma pączka i napój.
Około godziny 12.00 odbędzie się zakończenie rajdu.


REGULAMIN SĘDZIOWSKI
Wszystkie drużyny biorące udział w rajdzie mogą ubiegać się o puchary
za I, II i III miejsce w klasyfikacji szkół podstawowych, średnich, Kół Zakładowych PTTK i środowiskowych
Podstawą do oceny jest suma punktów całego zespołu.
Wprowadza się następujące kryteria oceny:
1. Za każda osobę zgłoszoną na rajd - 1pkt
2. Za legitymację PTTK z aktualnie opłaconymi składka - 5pkt
3. Za posiadanie odznaki turystycznej w reprezentowanej dyscyplinie
bez względu na jej stopień - 1pkt
4. Za program zaprezentowany przy ognisku do - 20pkt
5. Dodatkowo według uznania sędziów za zachowanie się drużyn
w czasie marszu i na terenie zakończenia do - 5pkt
Pozycje 2 i 3 regulaminu winny być potwierdzone odpowiednim wpisem do karty
zgłoszenia.


DO ZOBACZENIA NA TRASACH RAJDU
Z TURYSTYCZNYMI POZDROWIENIAMI
ORGANIZATORZY