XLIII  Rajd "Do Miejsc Pamięci Narodowej"  13.04.2019r

 

 I. ORGANIZATORZY
Zarząd Oddziału Miejskiego PTTK w Płocku
Przy współpracy SKKT- PTTK „Tuptusie" SP nr 20 w Płocku

II. KOMANDOR RAJDU – Kol. Katarzyna Kacprzak


III. KIEROWNICTWO TRAS
Trasa P-l - Kol. Zbigniew Sokołowski
Trasa P-2 - Kol.Kol. Roman Sadowski, Anna Siulborska
Trasa P-3 - Kol.Kol. Józef Wrzeszczyński, Marek Lewandowski

IV. CELE RAJDU
1. Popularyzacja kwalifikowanej turystyki pieszej,
2. Aktywny wypoczynek po nauce i pracy,
3. Poznanie szlaków turystycznych okolic Płocka,
4. Odwiedzenie Miejsc Pamięci Narodowej na trasie szlaku.

V. TERMIN
Rajd odbędzie się w dniu 13.04.2019r. bez względu na wszystkie możliwe przeciwności losu.

VI. TRASY I ICH KIEROWNICY:

 TRASA P – 1
Płock ( Odwach) – Podolszyce – Borowiczki ( SP nr 20) – 9 km
Start na trasę –Płock, Odwach – ul. Tumska 4 o godzinie 9.00

 TRASA P – 2
Borowiczki – Cekanowo (kaplica św. Huberta) –
Borowiczki ( SP nr 20) -8km
Start na trasę- plac przy cukrowni w Borowiczkach o godzinie 9.10

 TRASA P – 3
Płock (Podolszyce Płd) – Borowiczki ( SP nr 20) - 5 km
Start na trasę z pętli linii nr 26 ( Jana Pawła II i Władysława Nowickiego) Podolszyce Płd. o godzinie 10.00

 TRASA P – 4 dowolna

VII. ZGŁOSZENIA I WPISOWE
Zgłoszenia na rajd należy kierować na adres: Oddział miejski PTTK Płock,
ul. Tumska 4 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 9 kwietnia 2019r

Wpisowe w wysokości 5 zł – członkowie PTTK, 7 zł – pozostali uczestnicy,
należy wpłacić do kasy Oddziału PTTK lub na konto : 84124031741111000028899941.Opiekunowie grup szkolnych opłat nie wnoszą.

Rajd nie ma charakteru komercyjnego, jest imprezą non profit na zasadzie samoorganizacji.

VIII .ŚWIADCZENIA I OBOWIĄZKI ORGANIZATORA
W ramach wpisowego uczestnicy otrzymują:
- punkty na OTP
- znaczek rajdowy
- posiłek turystyczny
- puchary i dyplomy dla drużyn
- opiekę przodownicką na trasie

IX. OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW
- Wyposażenie drużyny: strój turystyczny, apteczka książeczki OTP
- Wszystkich uczestników obowiązuje: Kodeks Ucznia, Kodeks Drogowy, Karta Turysty
- Grupy szkolne mogą wędrować tylko pod opieką nauczyciela.
- Opiekunowie grup odpowiadają za postawę i bezpieczeństwo grupy.

UBEZPIECZENIE- członkowie PTTK z opłaconą składką członkowską na 2019 rok są ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków. Pozostali uczestnicy powinni ubezpieczyć się we własnym zakresie

X. PRZEBIEG RAJDU I ZAKOŃCZENIE
Drużyny na punkty startowe dojeżdżają we własnym zakresie.
Po zameldowaniu się na starcie, wyruszają na trasę pod opieką przodowników
i przewodników PTTK.

godz. 12 30 - przewidywane dojście drużyn uczestników rajdu do miejsca zakończenia rajdu -SP nr 20 Płock-Borowiczki

godz. 13 00-13.30 - przewidywane zakończenie imprezy i powrót do Płocka autobusami KM podstawionymi przez organizatorów.

XI. REGULAMIN SĘDZIOWSKI

Wszystkie drużyny biorące udział w rajdzie mogą ubiegać się o główne nagrody:

Puchary za I, II, i III miejsce w klasyfikacji szkół podstawowych, gimnazjów i średnich oraz kół zakładowych PTTK. Podstawą do oceny jest suma punktów całego zespołu.

 Wprowadza się następujące kryteria oceny:
1. Za każdą osobę zgłoszoną na rajd 1 pkt
2. Za legitymację PTTK z aktualnie opłaconymi składkami 5 pkt
3. Za posiadanie odznaki turystycznej w reprezentowanej dyscyplinie
bez względu na jej stopień 1 pkt
Uwaga ! Pozycje 2 i 3 regulaminu winy być potwierdzone odpowiednim
wpisem do karty zgłoszenia.
DO ZOBACZENIA NA TRASACH RAJDU
Z TURYSTYCZNYMI POZDROWIENIAMI
ORGANIZATORZY

Zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000) oraz zgodnie z treścią Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (DZ. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.), powyższe dane zbierane są przez Oddział Miejski PTTK Płock wyłącznie na potrzeby organizacji XLIII Rajdu „Do Miejsc Pamięci Narodowej " w dniu 13.04.2019r.
Udział w rajdzie oznacza zgodę na powszechną publikację imienia, nazwiska, nazwy szkoły i miejscowości w protokołach odbioru nagród, listach uczestników, komunikatach końcowych, a także w informacjach prasowych i internetowych, oraz wszelkiego rodzaju wystawach, których organizatorem lub współorganizatorem jest Oddział Miejski PTTK Płock.
www.pttk-plock.pl e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 

 

 Zgłoszenie uczestnictwa
w XLIII Rajdzie „Do Miejsc Pamięci Narodowej"
Wpisać :
nr trasy ...........................................................

Pełną nazwę drużyny .......................................................................................................................................

Do udziału w XLIII Rajdzie „Do Miejsc Pamięci Narodowej" w dniu 13.04.2019r. delegujemy uczniów:
Wpisać (imię, nazwisko i nr legitymacji PTTK jeśli jest członkiem oraz posiadane odznaki)

1. ..........................................................................................
2. ..........................................................................................
3. ..........................................................................................
4. ..........................................................................................
5. ..........................................................................................
6. ..........................................................................................
7. ..........................................................................................
8. ..........................................................................................
9. ..........................................................................................
10. ..........................................................................................
11. ..........................................................................................
12. ..........................................................................................
13. ..........................................................................................
14. ..........................................................................................
15. ..........................................................................................
16. ..........................................................................................
17. ..........................................................................................
18. ..........................................................................................
19. ..........................................................................................
20. ..........................................................................................
21. ..........................................................................................
22. ..........................................................................................
23. ..........................................................................................
24. ..........................................................................................
25. ..........................................................................................
26. ..........................................................................................
27. ..........................................................................................
28. ..........................................................................................
29. ..........................................................................................
30. ..........................................................................................
31. ..........................................................................................
32. ..........................................................................................
33. ..........................................................................................
34. ..........................................................................................
35. ..........................................................................................
36. ..........................................................................................
37. ..........................................................................................
38. ..........................................................................................
39. ..........................................................................................
40. ..........................................................................................
41. ..........................................................................................
42. ..........................................................................................
43. .........................................................................................
44. ........................................................................................

Opiekunem uczniów jest ...........................................................................................................................

Telefon i e-mail do opiekuna: ............................................................................................................................

Szkoła powierza dane uczniów (imię i nazwisko) do dokumentacji rajdu.

Podpis opiekuna .....................................................

Pieczątka szkoły i podpis dyrektora placówki delegującej ...........................................................

Zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000) oraz zgodnie z treścią Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (DZ. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.), powyższe dane zbierane są przez Oddział Miejski PTTK Płock wyłącznie na potrzeby organizacji XLIII Rajdu „Do Miejsc Pamięci Narodowej" w dniu 13.04.2019r.
Udział w rajdzie oznacza zgodę na powszechną publikację imienia, nazwiska, nazwy szkoły i miejscowości w protokołach odbioru nagród, listach uczestników, komunikatach końcowych, a także w informacjach prasowych i internetowych, oraz wszelkiego rodzaju wystawach, których organizatorem lub współorganizatorem jest Oddział Miejski PTTK Płock.