XXVII Rajd Niepodległości

           „Szlakami Legionistów Płockich" 

 

Rajd jest zaplanowany i realizowany
przy wsparciu Zarządu Głównego PTTK

Organizatorzy:
1. Oddział Miejski PTTK w Płocku,
2. SKKT-PTTK „Szop" przy LO im. Wł. Jagiełły w Płocku.
Przy współpracy:
1. Samorządu Uczniowskiego LO im. Wł. Jagiełły w Płocku,
2. Stowarzyszenia Jagiellończyków.

Cele rajdu:
Oddanie hołdu poległym i pomordowanym mieszkańcom Płocka i okolic w obronie Ojczyzny 1920r,
Uczczenie 100. rocznicy Odzyskania Niepodległości Polski,
Uczczenie 85. rocznicy Oddziału Miejskiego PTTK w Płocku,
Aktywny wypoczynek po nauce i pracy.

Kierownictwo rajdu:
Komandor - kol. Elżbieta Berent
Sekretarz - kol. Maria Borzewska
Skarbnik - kol. Anna Siulborska
Kierownictwo tras:

P- 1 - kol. Roman Jaskulski, Marek Lewandowski
P- 2 - kol. Jarosław Janicki, Joanna Bojanowska
P- 3 - kol. Roman Sadowski, Anna Kokoszczyńska

Jury Konkursu Piosenki i Pieśni Legionowej:
Małgorzata Grabowska-Panek - Przewodnicząca
Bożena Kwiatkowska - Członek
Jarosław Janicki - Członek
Rajd odbędzie się w dniu 10 listopada 2018r. Na każdej z tras znajduje się miejsce pamięci narodowej, gdzie drużyny złożą kwiaty i zapalą znicze.
Trasy rajdu :
1. Trasa P-1 Dom Technika spacer czerwonym szlakiem na Cmentarz
Ewangelicki - Cmentarz Katolicki (Al. Kobylińskiego)- LO im. Wł. Jagiełły
Start o godz. 9 00 sprzed Domu Technika
2.. Trasa P-2 Kościół Św. Józefa - Cmentarz Prawosławny - Cmentarz
Mariawicki - Cmentarz Garnizonowy - LO im. Wł. Jagiełły
Start o godz. 9 00 sprzed Kościoła Św. Józefa ul. Słoneczna
3. Trasa P-3 Cmentarz komunalny – Kopiec Harcerzy - LO im. Wł. Jagiełły
Start godz. 910 z parkingu przed Cmentarzem Komunalnym
4. Trasy dowolne
Dojazd na miejsca startowe tras we własnym zakresie.

WARUNKI UCZESTNICTWA – ZGŁOSZENIA - WPISOWE
1. W rajdzie mogą uczestniczyć drużyny zgłoszone przez szkoły, organizacje społeczne, zakłady pracy i turyści indywidualni, którzy prześlą karty zgłoszenia z numerem wybranej trasy i wpłacą wpisowe.
2. Młodzież szkolna może uczestniczyć w rajdzie tylko pod opieką pedagogiczną. Opiekunowie ponoszą odpowiedzialność za postawę, przygotowanie i bezpieczeństwo swojej grupy.
3. Zgłoszenia drużyn należy złożyć do dnia 05.11.2018r. w Oddziale Miejskim PTTK w Płocku ul. Tumska 4. Wpisowe w wysokości 5zł.- członkowie PTTK, 7zł.- pozostali uczestnicy, należy wpłacić do kasy Oddziału.
Opiekunowie grup szkolnych opłat nie wnoszą.
Osoby uczestniczące w imprezie dokonują wpłat na pokrycie kosztów jej organizacji. Rajd nie ma charakteru komercyjnego , jest imprezą non profit przygotowaną na zasadzie samoorganizacji.
W razie nie uczestniczenia w Rajdzie wpisowe nie będzie zwracane.

UBEZPIECZENIE- członkowie PTTK z opłaconą składką członkowską za 2018 rok są ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków. Pozostali uczestnicy powinni ubezpieczyć się we własnym zakresie.
4. Uczestnicy otrzymują:
- opiekę przodownicką na trasach
- pamiątkowy znaczek
- potwierdzenie punktów na OTP i KOT wpisane do książeczek
- dyplomy i puchary za uczestnictwo dla drużyn
- nagrody za udział w Konkursie Piosenki i Pieśni Legionowej.

5. Uroczyste zakończenie rajdu odbędzie się w Auli LO
im. Władysława Jagiełły w Płocku ok. godz. 14.00
W programie:
- w godz. 11.00 – 14.00„ Konkurs Piosenki i Pieśni Legionowej"
(prosimy drużyny o zgłoszenie udziału poprzez wypełnienie Karty Zgłoszenia z jednoczesnym zgłoszeniem się na rajd)
- złożenie kwiatów pod Tablicami Pamiątkowymi w LO im. Wł. Jagiełły,
- wręczenie dyplomów, pucharów i nagród.
6. Obowiązki uczestników:
- przestrzeganie regulaminów,
- przestrzeganie Karty Turysty, przepisów Kodeksu Drogowego i Ppoż,
- każda drużyna zobowiązana jest posiadać podręczną apteczkę,
- na trasach obowiązuje strój turystyczny.

REGULAMIN SĘDZIOWSKI
Wszystkie drużyny biorące udział w rajdzie mogą ubiegać się o puchary
za I, II i III miejsce w klasyfikacji szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych, przedszkoli i Kół Zakładowych PTTK.

Podstawą do oceny jest suma punktów całego zespołu.

Wprowadza się następujące kryteria oceny:
1. Za każda osobę zgłoszoną na rajd w terminie 1pkt
2. Za legitymację PTTK z aktualnie opłaconymi składkami 5pkt
3. Za posiadanie odznaki turystycznej w reprezentowanej dyscyplinie
w zależności od jej stopienia 1-5pkt
4. Za przodownika w reprezentowanej dyscyplinie 5pkt
5. Za nieprzestrzeganie niniejszego regulaminu minus ( - ) 5-50pkt
6. Za każdy km pokonanej trasy 1pkt
UWAGA! Pozycje 2, 3 i 4 regulaminu winny być potwierdzone odpowiednimi dokumentami i wpisem do karty zgłoszenia.

DO ZOBACZENIA NA TRASACH RAJDU
Z TURYSTYCZNYMI POZDROWIENIAMI
ORGANIZATORZY

Zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000) oraz zgodnie z treścią Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (DZ. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.), powyższe dane zbierane są przez Oddział Miejski PTTK Płock wyłącznie na potrzeby organizacji XXVII Rajdu Niepodległości Szlakami Legionistów Płockich w dniu 10.11.2018r. w ramach którego odbywa się „Konkurs Piosenki i Pieśni Legionowej"
Udział w rajdzie oznacza zgodę na powszechną publikację imienia, nazwiska, nazwy szkoły i miejscowości w protokołach odbioru nagród, listach uczestników, komunikatach końcowych, a także w informacjach prasowych i internetowych, oraz wszelkiego rodzaju wystawach, których organizatoremlub współorganizatorem jest Oddział Miejski PTTK Płock.
www.pttk-plock.pl e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 

 

 SPONSOROWANO PRZEZ