XLI  Rajd Ekologiczny "Uśmiech Stokrotki i Niezapominajki"  18.05.2019r

Pod Honorowym Patronatem
Pana Józefa Rozkosza Wójta Gminy Bielsk

ORGANIZATORZY
Komisja Ochrony Przyrody Oddziału Miejskiego PTTK w Płocku
Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Leszczynie Szlacheckim

CELE RAJDU
Popularyzacja Dnia Polskiej Niezapominajki – dnia przyrody
Popularyzacja kwalifikowanej turystyki pieszej,
Aktywny wypoczynek po nauce i pracy,
Poznanie szlaków turystycznych okolic Płocka.

KIROWNICTWO RAJDU:

Komandor Joanna Bojanowska
Skarbnik Maria Borzewska


KIEROWNICTWO TRAS:

P 1 – Marek Lewandowski, Anna Siulborska, Hanna Jankowska
P 2 – Jarosław Janicki, Zbigniew Sokołowski

TERMIN RAJDU
Rajd odbędzie się w dniu 18 maja 2019r. bez względu na pogodę
na podanych niżej trasach.

TRASY RAJDU
Trasa P - 1
Rogozino ( kościół) –Dźwierzno- Józinek – Leszczyn Szlachecki ( szkoła ) - 12 km
Start o godz. 9:15
Dojazd we własnym zakresie

Trasa P – 2  Płock Cmentarz Komunalny- Brochocin (sklep) – Brochocinek – Dźwierzno – Leszczyn Szlachecki ( szkoła

Start godz. 8:15 - 14 km

Trasa P - 3
Trasa dowolna

WARUNKI UCZESTNICTWA - ZGŁOSZENIA I WPISOWE

W rajdzie mogą uczestniczyć wszyscy , którzy prześlą karty zgłoszenia z numerem trasy i wpłacą wpisowe. Wpisowe w wysokości 5 zł – członkowie PTTK, 7 zł – pozostali uczestnicy, należy wpłacić do kasy Oddziału PTTK lub na konto : 84124031741111000028899941.Opiekunowie grup szkolnych opłat nie wnoszą.
Młodzież szkolna może uczestniczyć tylko pod opieką pedagogiczną. Opiekunowie ponoszą odpowiedzialność za postawę, przygotowanie i bezpieczeństwo swojej grupy. Zgłoszenia i wpisowe należy kierować na adres: Oddział Miejski PTTK w Płocku, ul. Tumska 4 do dnia 13.05.2019r.

UBEZPIECZENIE- członkowie PTTK z opłaconą składką członkowską na 2019 rok są ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków. Pozostali uczestnicy powinni ubezpieczyć się we własnym zakresie.
Osoby uczestniczące w imprezie dokonują wpłat na pokrycie kosztów jej organizacji. Rajd nie ma charakteru komercyjnego , jest imprezą non profit przygotowaną na zasadzie samoorganizacji.

ŚWIADCZENIA I OBOWIĄZKI

Uczestnicy otrzymują:
- znaczek rajdowy
- punkty na OTP wpisane do książeczek OTP
- puchary i dyplomy dla drużyn
- opiekę przodownicką na trasach
- ognisko ( prowiant własny)
Na miejscu możliwość zakupu słodyczy i napojów w sklepiku szkolnym.

Przebieg i zakończenie Rajdu

Drużyny pokonują trasę Rajdu z przodownikiem i docierają na metę zlokalizowaną na terenie Szkoły Podstawowej w Leszczynie Szlacheckim. Tam o godz. 13:00 odbędzie się ognisko turystyczne i zakończenie Rajdu.
O godz. 13:30 zostaną podstawione autobusy Komunikacji Miejskiej, które przewiozą uczestników rajdu do Płocka.

Organizatorzy proponują udział w loterii fantowej organizowanej przez Szkołę Podstawową w Leszczynie Szlacheckim – cena jednego losu – symboliczna złotówka. ( 1,00 zł)

REGULAMIN SĘDZIOWSKI

Wszystkie drużyny biorące udział w rajdzie mogą ubiegać się o puchary
za I, II i III miejsce w klasyfikacji szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych i Kół Zakładowych PTTK.
Podstawą do oceny jest suma punktów całego zespołu.
Wprowadza się następujące kryteria oceny:
1. Za każda osobę zgłoszoną na rajd 1pkt
2. Za legitymację PTTK z aktualnie opłaconymi składkami 5pkt
3. Za posiadanie odznaki turystycznej w reprezentowanej dyscyplinie
bez względu na jej stopień 1pkt
4. Za nieprzestrzegani regulaminu i Karty Turysty minus ( - ) 20pkt
5. Dodatkowo według uznania sędziów za zachowanie się drużyn
w czasie marszu i na terenie zakończenia rajdu 5pkt

UWAGA! Pozycje 2 i 3 regulaminu winny być potwierdzone odpowiednim wpisem do karty zgłoszenia.

DO ZOBACZENIA NA TRASACH RAJDU
Z TURYSTYCZNYM POZDROWIENIEM
ORGANIZATORZY

Zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000) oraz zgodnie z treścią Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (DZ. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.), powyższe dane zbierane są przez Oddział Miejski PTTK Płock wyłącznie na potrzeby organizacji XLI Rajdu „Uśmiech Stokrotki i Niezapominajki" w dniu 18.05.2019r.
Udział w rajdzie oznacza zgodę na powszechną publikację imienia, nazwiska, nazwy szkoły i miejscowości w protokołach odbioru nagród, listach uczestników, komunikatach końcowych, a także w informacjach prasowych i internetowych, oraz wszelkiego rodzaju wystawach, których organizatorem lub współorganizatorem jest Oddział Miejski PTTK Płock.
www.pttk-plock.pl e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 

 

 Zgłoszenie uczestnictwa
w XLI Rajdzie  Ekologicznym "Uśmiech Stkorotki i Niezapominajki" w dniu 18.05.2019r.

Wpisać :
nr trasy ...........................................................

Pełną nazwę drużyny .......................................................................................................................................

Do udziału w XLI Rajdu Ekologicznego "Uśmiech Stkorotki i Niezapominajki" w dniu 18.05.2019r delegujemy uczniów:
Wpisać (imię, nazwisko i nr legitymacji PTTK jeśli jest członkiem oraz posiadane odznaki)

1. ..........................................................................................
2. ..........................................................................................
3. ..........................................................................................
4. ..........................................................................................
5. ..........................................................................................
6. ..........................................................................................
7. ..........................................................................................
8. ..........................................................................................
9. ..........................................................................................
10. ..........................................................................................
11. ..........................................................................................
12. ..........................................................................................
13. ..........................................................................................
14. ..........................................................................................
15. ..........................................................................................
16. ..........................................................................................
17. ..........................................................................................
18. ..........................................................................................
19. ..........................................................................................
20. ..........................................................................................
21. ..........................................................................................
22. ..........................................................................................
23. ..........................................................................................
24. ..........................................................................................
25. ..........................................................................................
26. ..........................................................................................
27. ..........................................................................................
28. ..........................................................................................
29. ..........................................................................................
30. ..........................................................................................
31. ..........................................................................................
32. ..........................................................................................
33. ..........................................................................................
34. ..........................................................................................
35. ..........................................................................................
36. ..........................................................................................
37. ..........................................................................................
38. ..........................................................................................
39. ..........................................................................................
40. ..........................................................................................
41. ..........................................................................................
42. ..........................................................................................
43. .........................................................................................
44. ........................................................................................

Opiekunem uczniów jest ...........................................................................................................................

Telefon i e-mail do opiekuna: ............................................................................................................................

Szkoła powierza dane uczniów (imię i nazwisko) do dokumentacji rajdu.

Podpis opiekuna .....................................................

Pieczątka szkoły i podpis dyrektora placówki delegującej ...........................................................

Zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000) oraz zgodnie z treścią Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (DZ. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.), powyższe dane zbierane są przez Oddział Miejski PTTK Płock wyłącznie na potrzeby organizacji XLI Rajdu Ekologicznego "Uśmiech Stkorotki i Niezapominajki" w dniu 18.05.2019r.
Udział w rajdzie oznacza zgodę na powszechną publikację imienia, nazwiska, nazwy szkoły i miejscowości w protokołach odbioru nagród, listach uczestników, komunikatach końcowych, a także w informacjach prasowych i internetowych, oraz wszelkiego rodzaju wystawach, których organizatorem lub współorganizatorem jest Oddział Miejski PTTK Płock.