50 Zlot po Ziemi Mazowieckiej

w 100-tną  Rocznicę Odzyskania Niepodległości

 Zlot jest zaplanowany i realizowany
przy wsparciu Zarządu Głównego PTTK

 

ORGANIZAT0RZY
Zarząd Oddziału Miejskiego PTTK w Płocku
przy współpracy
Nadleśnictwa Łąck

CELE ZLOTU

Popularyzacja kwalifikowanej turystyki pieszej,
Uczczenie 100. rocznicy Odzyskania Niepodległości Polski,
Uczczenie 85. rocznicy Oddziału Miejskiego PTTK w Płocku,
Aktywny wypoczynek po nauce i pracy,
Przybliżenie wiadomości o „Leśnym Kompleksie Promocyjnym".
Poznanie szlaków turystycznych okolic Płocka.

KIEROWNICTWO ZLOTU:

Komandor Jan Natkowski
Skarbnik Maria Borzewska
Sekretarz Jadwiga Kamińska

Kierownictwo Tras

Trasa P-l - Jarosław Janicki, Joanna Bojanowska.
Trasa P-2 - Marek Lewandowski, Anna Siulborska
Trasa P-3 – Roman Sadowski, Anna Kokoszczyńska

TERMIN I TRASY ZLOTU

Zlot odbędzie się 29 września 2018 r. bez względu na pogodę.

P-1 start 8.00
Płock(Odwach)- Radziwie – Dzierzążna -J. Jeziorko –Łąck 16 km

P-2 start 8.40 Radziwie (Stocznia)-Dzierzążna - J.Jeziorko-
Łąck PKP-Łąck 11km
dojazd na miejsce startu autobusem KM nr 7 z przystank

Kolegialna-Gradowskiego 8.28
Dojazd na miejsce startu we własnym zakresie

P-3 start 9.50 pierwszy przystanek KM w Górach
Góry –Kutnowska- Łąck 7 km
Dojazd na miejsce startu autobusem KM nr 7 z przystanku Kolegialna-Gradowskiego 9.28
Dojazd na miejsce startu we własnym zakresie

Trasa P- 4 dowolna

WARUNKI UCZESTNICTWA - ZGŁOSZENIA I WPISOWE

W zlocie mogą uczestniczyć wszyscy, którzy prześlą karty zgłoszenia z numerem trasy i wpłacą wpisowe. Wpisowe w wysokości 5 zł – członkowie PTTK, 7 zł – pozostali uczestnicy, należy wpłacić do kasy Oddziału PTTK lub na konto : 84124031741111000028899941. Opiekunowie grup szkolnych opłat nie wnoszą.
Młodzież szkolna może uczestniczyć tylko pod opieką pedagogiczną. Opiekunowie ponoszą odpowiedzialność za postawę, przygotowanie i bezpieczeństwo swojej grupy. Zgłoszenia i wpisowe należy kierować na adres: Oddział Miejski PTTK w Płocku, ul. Tumska 4 do dnia 24.09.2018r.

UBEZPIECZENIE- członkowie PTTK z opłaconą składką członkowską na 2018 rok są ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków. Pozostali uczestnicy powinni ubezpieczyć się we własnym zakresie.
Osoby uczestniczące w imprezie dokonują wpłat na pokrycie kosztów jej organizacji. Zlot nie ma charakteru komercyjnego, jest imprezą non profit przygotowaną na zasadzie samoorganizacji.

Przebieg Zlotu
Wspólne ognisko z pieczeniem kiełbasek (prowiant własny) odbędzie się na terenie Nadleśnictwa Łąck o godz.12.00.
Zakończenie zlotu, ogłoszenie wyników, wręczenie pucharów i dyplomów jest planowane o godz. 13.00
Powrót do Płocka podstawionymi autobusami KM o godz. 13.30. Drużyna, która zgłosi się w późniejszym terminie może odjechać w drugim etapie powrotu do Płocka - około godz. 14:30

Uczestnicy otrzymują
♦ Opiekę przodownicką na trasach
♦ Pamiątkowy znaczek
♦ Potwierdzenie punktów na OTP
♦ Dyplomy i puchary dla drużyn

♦ Ciepły posiłek (grochówka)

Obowiązki uczestników
♦ Przestrzeganie regulaminu oraz podporządkowanie się zarządzeniom kierownictwa zlotu
♦ Przestrzeganie Karty Turysty i Kodeksu Drogowego
♦ Każda drużyna powinna posiadać podręczną apteczkę

Postanowienia końcowe
Świadczenia przysługują tylko osobom uczestniczącym w zlocie. W przypadku rezygnacji wpisowe nie będzie zwracane.
Interpretacja regulaminu należy wyłącznie do kierownictwa zlotu.

Regulamin sędziowski

Wszystkie drużyny biorące udział w zlocie mogą ubiegać się o:
Puchary za I, II i III miejsce w klasyfikacji szkół podstawowych,
gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych oraz kół zakładowych PTTK.

Wprowadza się następujące kryteria oceny:
1. za każdą osobę zgłoszoną na zlot 1pkt.
2. za legitymacje PTTK z aktualnie opłaconą składką 5pkt.
3. za posiadanie odznaki turystycznej w reprezentowanej
dyscyplinie bez względu na jej stopień 1 pkt.
Uwaga! Pozycje 2 i 3 regulaminu winny być potwierdzone odpowiednim wpisem do karty zgłoszenia.

DO ZOBACZENIA NA TRASACH ZLOTU
Z TURYSTYCZNYMI POZDROWIENIAMI
ORGANIZATORZY

Składka członkowska ulgowa dla młodzieży szkolnej
od 01.09.2018 do 31.03.2019 wynosi 15 zł+6zł legitymacja członkowska
(dotyczy nowych członków PTTK)
www.pttk-plock.pl
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Zlot